Algemene voorwaarden

Laatst geüpdatet op 15 februari 2023

De website 
https://kinderenjongerenbegeleiders.com 
hoort bij de Facebook-communities Kinder- en Jongerenbegeleiders” en “Trauma in Beeld”.
Beide netwerken staan in het teken van kruisbestuiving over disciplines heen. 

Het doel van deze website is bekendmaking, inschrijvingen en betalingen mogelijk te maken voor de webinars die in de groepen georganiseerd worden. 

Kinder- en Jongerenbegeleiders en Trauma in Beeld zijn initiatieven van Marjan Gerarts en Heleen Debaenst.

Deze website, en de verkoop van de webinars via deze website, worden beheerd door Heleen Debaenst.

HELEEN DEBAENST
Klinisch orthopedagoog
Karel De Wintstraat 34
2180 Ekeren
België
BTWnummer: BE0752517288
E-mail: netwerk@kinderenjongerenbegeleiders.com
Telefoon: +32 486 39 44 47

(hierna “wij” genoemd)

A. Algemene gebruiksvoorwaarden

A.1. Toepassingsgebied

Door te website te bezoeken of te gebruiken, erkent u als gebruiker dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en aanvaard. Wij behouden ons het recht om deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van u als gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u de website gebruikte.

A.2. De website

a. Toegankelijkheid en navigatie

Hoewel wij alle redelijke en noodzakelijke maatregelen nemen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van de website te waarborgen, kunnen wij geen absolute werkingsgarantie bieden. Het gebruik van de website is altijd op eigen risico van de gebruiker. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website of van een andere, als gevolg van links of hyperlinks. 

b. Inhoud

De informatie op de webstite is van algemene aard en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn zelfs wanneer de informatie ons door derden wordt verstrekt. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.  Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.  De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

c. Links naar andere websites

De website kan (hyper)links bevatten naar sites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud ervan. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Zodra u als gebruiker op een hyperlink klikt, verlaat u onze website en kunnen wij dus niet aansprakelijk gesteld worden. 

d. Intellectuele eigendom

De inhoud van deze site is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan ons of rechthoudende derden. Dit wil zeggen dat niets overgenomen of gekopieerd mag worden zonder uitdrukkelijke toestemming.

e. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waar wij onze maatschappelijke zetel hebben.

f. Overige bepalingen

Wij behouden ons het de recht om de website en bijhorende diensten te allen tijden en zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

Bij inbreuk op een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden door een gebruiker, kunnen wij hem/haar/hen tijdelijk of definitief toegang tot onze diensten weigeren, zonder opgave van redenen, zonder onze aansprakelijkheid of zonder enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of gedeeltelijke of volledige ongeldigheid van een van de bepalingen van onze Algemene Voorwaarden, heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. Wij hebben in dat geval het recht om de bepaling te vervangen door een nieuwe geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

B. Algemene verkoopvoorwaarden

B.1. Toepassingsgebied

De Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en plichten bij aankoop van onze diensten via deze website door een gebruiker, hierna “klant” genoemd. 

De klant dient deze voorwaarden te aanvaarden om de aankoop te kunnen valideren. Wij behouden ons het recht om de Verkoopvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassingen voor alle aankopen vanaf de datum van publicatie van die wijzigingen. 

B.2. Online winkel

Op deze website bieden wij de klant een online webshop voor de aangeboden diensten (webinars). 

De voorstelling van de webinars (bijv. door foto’s) heeft geen contractuele waarde. 

De webinars worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kunnen wij echter niet aansprakelijk gesteld worden. 

De webinars worden aangeboden binnen de grenzen van beschikbare plaatsen. 

De prijzen zijn vermeld in de online winkel. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

B.3. Webinars

De diensten die wij via deze website verkopen bestaan uit webinars.

Om in te schrijven dient u als klant een persoonlijk account aan te maken op deze website. Na inschrijving en betaling verschijnt het aangekochte webinar in dat account. Het omvat de links om live deel te nemen aan de webinars. Enkele dagen na elk live webinar zal ook de opname beschikbaar zijn in uw persoonlijk account. U kiest dus zelf of u live meekijkt, of enkel achteraf kijkt, of live meekijkt én achteraf nog zo vaak als u wil de opname herbekijkt. 

Wij vragen wel om bij inschrijving al aan te geven of u live zal meekijken of niet. Die info is niet bindend, maar voor ons belangrijk om de goede werking van het Web Conferencing-programma te kunnen garanderen. 

De webinars worden gegeven door gastsprekers. De onderwerpen selecteren wij op basis van wat er leeft in het werkveld en de Facebookgroep Kinder- en Jongerenbegeleiders. Hoewel wij op voorhand grondig in gesprek gaan met de gastsprekers over inhoud en doel van het webinar, kunnen wij als initiatiefnemers niet garant staan voor de uiteindelijke kwaliteit van de inhoud van het webinar of voor de aanpak van de spreker. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, noch voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie uit het webinar. Bijgevolg kan van ons geen terugbetaling of schadevergoeding worden geeist.  

B.4. Prijs

Wij behouden ons het recht de prijs te allen tijde te wijzigen door dit online te publiceren. Enkel de prijs aangegeven op het moment van de bestelling is van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid van plaatsen. De prijs is aangegeven in euro en exclusief 21% BTW. De inschrijvingsprijs blijft dezelfde voor wie live meekijkt (en ook toegang krijgt tot de opname) als voor wie enkel achteraf de opname bekijkt. 

B.5. Online bestellen

U kan als klant online inschrijven en betalen voor een webinar door een elektronisch formulier in te vullen. Hiermee aanvaardt u de prijs en beschrijving van het webinar. Om uw bestelling te valideren zal u deze Algemene Voorwaarden moeten aanvaarden door op de aangegeven plaats het vakje aan te kruisen. U zal als klant een geldig e-mailadres en facturatiegegevens moeten invullen en de betalingswijze valideren. 

Elke communicatie met ons kan via het opgegeven e-mailadres. 

Wij kunnen een bestelling blokkeren in geval van niet-betaling, ongeldig mailadres of enig ander probleem, totdat het probleem is opgelost. 

B.6. Bevestiging en betaling van de bestelling

a. Betaling

U verricht als klant de betaling online bij de definitieve validatie van de bestelling aan de hand van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt als handtekening. 

De aangeboden betaalmethodes zijn iDeal en Bancontact. Onze betaalpartner is Mollie. 

b. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, ontvangt u een automatische mail ter bevestiging. Ook uw factuur ontvangt u meteen. Vanaf dan hebt u via uw persoonlijk account op deze website toegang tot de Zoomlinks voor de live webinars en tot de opnames (na de live webinars).

In geval van onbeschikbaarheid van plaatsen zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte brengen via mail. 

B.7. Bewijs

De communicatie tussen u als klant en ons als initiatiefnemers, de bestelling en betaling, kunnen worden bewezen aan de hand van geautomatiseerde records die in onze computersystemen onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard. 

B.8. Herroepingsrecht

Aangezien het gaat om digitale diensten waarvoor u onmiddellijk de deelnamelinks ontvangt, is er geen herroepingsrecht.

B.9. Gegevensbescherming

Wij garanderen u als klant de bescherming van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bepalingen in de Privacy Policy op deze website. 

B.10. Overmacht

Als wij buiten onze wil om verhinderd worden het webinar op het vooropgestelde moment te laten doorgaan, is er sprake van overmacht (bijv. door ziekte van de gastspreker). 

In dat geval hebben wij het recht het webinar uit te stellen. Wij zullen onze klanten hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via mail. 

Inschrijvingen blijven gewoon geldig. Van zodra een nieuwe datum bekend is, zullen wij die opnieuw communiceren via mail aan alle ingeschreven klanten. 

B.11. Onafhankelijkheid van de bepalingen

De onwettigheid of gedeeltelijke of volledige ongeldigheid van een van de bepalingen van onze Algemene Voorwaarden, heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. Wij hebben in dat geval het recht om de bepaling te vervangen door een nieuwe geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

B.12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op onze Algemene Verkoopsvoorwaarden. In geval van een geschil zijn de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waar wij onze maatschappelijke zetel hebben.